ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ.ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ: ΕΛΕΓΧΟΣ […]

Ελεγχος οχήματος


Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση Ισχύουσες άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν από την Ελβετία, ισχύουν ως έχουν επί του ελληνικού εδάφους επί 12 μήνες αφότου ο κάτοχος της άδειας εισήλθε στην Ελλάδα. Μετά την […]

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία


  Αντικατάσταση αδειών οδήγησης παλαιού τύπου ή κοινοτικού τύπου του Π.Δ. 255/1984, με άδεια οδήγησης του Π.Δ. 19/1995 Για την αντικατάσταση αυτή πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών – Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά : Αίτηση, χωρίς χαρτόσημο Yπεύθυνη δήλωση, του άρθρου […]

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης παλαιού τύπουΟποιοσδήποτε υποψήφιος οδηγός, προσέρχεται, από 1 Απριλίου 1999, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για συμμετοχή σε θεωρητική εξέταση, υποχρεούται, προκειμένου να συμμετάσχει σ΄αυτήν για πρώτη φορά, να έχει παρακολουθήσει τα πιο κάτω αναφερόμενα ελάχιστα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση: Όλοι οι υποψήφιοι οδηγοί (αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών) […]

Θεωρητική Εξέταση υποψηφίων οδηγών


Οι αγράμματοι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση ως εξής: Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση αυτών, διενεργείται χωριστά από τους εγγράμματους υποψήφιους, ενώπιον επιτροπής από τρεις (3) εξεταστές, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1 της παρούσας απόφασης. Η […]

Θεωρητική εξέταση αγραμμάτων, κωφών και όσων δε γνωρίζουν ελληνικά


Κάθε μεταβολή του διπλωματος σας, είτε απώλεια, είτε επέκταση κατηγορίας, είτε αναθεώρηση, συνοδεύεται πλέον και με αντικατάσταση του παλαιού σας διπλώματος με καινούργιο τύπου Ε.Ο.Κ. Επειδή όμως κατά την μηχανογράφηση κάποιοι κωδικοί δεν έκατσαν καλά… Ελέγξτε το καινούργιο δίπλωμα το οποίο περνετε στα χέρια σας. Μην πανικοβληθείτε αν δείτε κάποιο […]

Κωδικοί Διπλωμάτων Οδήγησης  Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση Αν ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε., αποκτήσει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούται να ζητήσει τη μετατροπή της άδειας αυτής σε […]

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης


Πρακτική εξέταση για την κατηγορία Α ή την υποκατηγορία Α1 Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων, με τη σειρά που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Οι δοκιμασίες αυτές ταξινομούνται στις εξής ΟΜΑΔΕΣ: ΟΜΑΔΑ Α: (Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάσει, ειδικές δοκιμασίες) […]

Πρακτική εξέταση ανά κατηγορία